| IDEA | PARDES FESTIVAL PRZESTRZENIĄ RÓŻNORODNOŚCI, DIALOGU, WRAŻLIWOŚCI na INNEGO |

Pardes Festival to nazwa nieprzypadkowa. Pardes to hebrajskie słowo pochodzące z języka perskiego, które oznacza ogród, sad owocowy lub raj. Jest spokrewnione z łacińskim paradisus i angielskim paradise. W judaizmie, zwłaszcza w żydowskiej tradycji mistycznej, zwanej kabałą, stosowano słowo pardes (złożone z hebrajskich liter pe, resz, dalet, samech) jako akronim na oznaczenie czterech poziomów objaśniania Tory: 1. peszat (znaczenie proste, dosłowne), 2. remez (sens symboliczny, alegoryczny), 3. derasz (interpretacja homiletyczna, porównawcza), 4. sod (znaczenie ezoteryczne, mistyczne).

Talmud przytacza słynną opowieść o czterech uczonych mężach, którzy wstąpili do pardes i tylko jeden z nich, słynny rabbi Akiba, wyszedł z tej niezwykłej przygody bez szwanku. Niektórzy uważają, że opowieść ta stanowi przestrogę przed niebezpieczeństwem, jakie wiąże się z próbą przeniknięcia spraw boskich podczas medytacji i ekstazy, inni zaś sądzą, że przedstawia cztery różne typy nauczycieli Tory.

Nazwa festiwalu przywołuje wiele skojarzeń i pozwala  rozwinąć różne wątki interpretacyjne.

Zapraszamy do Kazimierza Dolnego, miasteczka zanurzonego w sadach i ogrodach; przeprawiamy się przez Wisłę i docieramy do tonącego w zieleni Janowca i Parchatki. Wchodzimy do ogrodu pamięci, tradycji i kultury żydowskiej Kazimierza Dolnego, Parchatki, Zamościa, Wojsławic, Szczebrzeszyna, Zamościa… miast i miasteczek Lubelszczyzny.

Odkrywamy zakorzenione od wieków na Lubelszczyźnie sploty chrześcijańsko-żydowskie. Pardes Festival przywraca pamięć polskich Żydów: żydowskich miasteczek, żydowskiej muzyki, nieistniejącego świata i na zawsze wymazanego z polskiego krajobrazu kulturowego żydowskiego życia.

Organizatorzy, Fundacja Spichlerz Kultury wraz z partnerami, zapraszają  do udziału w bogatym programie festiwalowym w atmosferze otwartości i życzliwości dla różnorodności religijnej, etnicznej i kulturowej Lubelszczyzny, Polski i Europy.

Festiwal łączy przeszłość z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, w przekazach historycznych, we wspomnieniach i dziełach sztuki ślady wielowiekowej obecności żydowskich sąsiadów na Lubelszczyźnie, w Polsce i Europie – obecności tragicznie przerwanej we wrześniu 1939 r.

Z respektem dla historii, architektury i natury spotykamy się z artystami i wybitnymi znawcami historii lokalnej, tematyki żydowskiej i wielokulturowości. Stwarzamy przestrzeń do pracy z wyobraźnią, bo to wyobraźnia i wola pamiętania pozwalają przywołać unicestwiony żydowski świat.

| RÓŻNORODOŚĆ to WARTOŚĆ i BOGACTWO |

Pardes Festival to cykl wydarzeń dla wszystkich, którzy są otwarci na bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy, otwarci na wolność myśli i słowa, która czyni nas wrażliwymi na „inność”.

Festiwal przywołuje pamięć żydowskich sąsiadów, podejmuje także tematykę innych mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych zamieszkujących współcześnie Polskę, ale żyjących i działających na ziemiach polskich od stuleci, bo różnorodność kultur i tradycji to wartość, którą należy pieczołowicie pielęgnować i szanować.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.